#handlelokalt

Skog Media har som mål å bruke kun lokale leverandører til våre produkter så langt det lar seg gjøre.

I den situasjonen verden er i per i dag er det viktig å sette fokus på lokale bedrifter, og hjelpe de gjennom covid-19. Gjør vi alle dette forhindrer vi flere konkurser og nedskjæringer med koronaviruset som en direkte konsekvens.

Våre leverandører:

  • Elite Foto Tromsø (forstørrelser, doble takkekort, fotointeriør)
  • Storgt. 33 AS (huseier, lokalt firma fra Tromsø)
  • LaserTryk (Danmark, brukes kun på enkle takkekort og postkort)
  • Japan Photo Tromsø (levernaør på utstyr)
  • Arnesen Stormarkeder (En del av Staples-kjeden, benyttes på kontorrekvisita, renholdsartikler ol.)